Transit! Wereld in beweging

Schilderijen uit wol 9 juni tot 8 juli 2018 Ital Reding-Hofstatt,  Schwyz, Zwitserland Het historische woonmuseum ‘Redinghaus’ heeft mij het inzicht gebracht, dat het astronomische en het sociale wereldbeeld met elkaar zijn verbonden. Het astronomische wereldbeeld (makro) spiegelt zich in het sociale wereldbeeld (mikro). Dat betekent, dat wij onze omgeving zelf scheppen. De titel van …

Transit! Wereld in beweging Lees verder »

Krantenbericht

De regionale pers was bij de opening aanwezig. Ik ben blij met het interessante artikel dat werd gepubliceerd:

Voorbereiding voor Zwitserland

  Trans-it! wereld in beweging: Expositie in het stalgebouw van de Ital Redinghofstatt, Schwyz De rijke historische achtergrond van de Ital Redinghofstatt biedt het kader voor de expositie, waarin zich verschillende Werelden ontmoeten. veranderend wereldbeeld; effect en bewustzijn In het spel van het mikro- makrokosmos van mijn werken, kan de bezoeker zijn eigen standpunt onderzoeken. Om …

Voorbereiding voor Zwitserland Lees verder »