Welkom op mijn website!

In- en uitzoomen om het grotere verband te zien:

Kijk naar de aarde, de mens en jezelf:

En zie dat je als deel verbonden bent met de hele kosmos.”

Kom thuis bij jezelf, voel je welkom in de wereld en verbind je met het universum! Verwonder je samen met mij over ons aandeel in de puzzel van het geheel: 

Al jaren ben ik gefascineerd door het thema micro macro kosmos. De dagelijkse dingen die wij doen, meten we af aan menselijke maten: We kunnen ons direct iets voorstellen wanneer we spreken over een soeplepel, een keukentrap of een vliegtuigstoel. Wanneer we echter met hulpmiddelen in- of uitzoomen op voorwerpen, ontstaan er andere (dan menselijke) verhoudingen. Kijkend door een microscoop of een telescoop zien we werelden die ons op het eerste gezicht niet direct vertrouwd voorkomen. Het voor het blote oog onzichtbare wordt gigantisch vergroot: Een onbekend, kleurrijk domein dat bijna tastbaar lijkt maar toch ongrijpbaar blijft. We kunnen zelfs atoomkernen waarnemen waaromheen elektronen flitsen, maar wist je dat de ruimte tussen die elektronen in verhouding groter is dan de afstand tussen de aarde en de zon? Aan de andere kant van het spectrum kunnen we met speciale telelenzen het licht van al lang vergane sterren waarnemen en sinds kort zelfs een glimp opvangen van de oerknal.

Door het onvoorstelbaar kleine groot te maken en het niet te bevatten grote weer terug te brengen tot eenvoudigere beelden wil ik de menselijke maat loslaten. Het spelen met verhoudingen en gelijkenissen geeft een vrijheid van kijken naar en denken over het menselijk bestaan. Ik wil graag mijn fascinatie en verwondering met je delen over het complexe geheel, waarbij alles aan dezelfde natuurwetten onderhevig is en als een puzzel in elkaar past.
Ik nodig je uit, je vol vertrouwen in te laten met het waagstuk van deze eerst nog ongewone onderneming.

Zoom uit om het grotere verband te zien: Kijk van een grote afstand naar de aarde, de mensheid, de mens en jezelf om te zien dat je als deel verbonden bent met alles. Veel plezier bij deze kosmische ontdekkingsreis naar het kleine en het grote, die zich na dit avontuur niet meer van elkaar onderscheiden, omdat ze zo op elkaar lijken!