Op zoek naar kunst en natuur

DSCF0003 Zomer / najaar 2014

In mijn atelier heb ik een tweetal speurtochten gehouden. Een in het kader van een verjaardagsfeest en de andere naar aanleiding van de nationale tuinweek.

Er werd gespeurd naar kunst en natuur.

Mooi om te zien hoe aandachtig veel bezoekers / kinderen de speurtocht hebben gedaan en groenten, planten en schilderijen onder de loep hebben genomen.